De logistieke keten houdt zich bezig met het proces dat een product moet doorlopen, van grondstof tot aan de gebruiker. Hiervoor gaat het door verschillende fases, zoals bijvoorbeeld productie. Tussen elke stap wordt het product verplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleveren van producten, de productie zelf, de opslag van goederen en het verplaatsen van deze goederen naar distributie centra, groothandels of retailers. Deze logistieke processen kunnen vaak efficiënter, sneller, veiliger en gemakkelijker. Hieronder leggen we uit hoe een logistieke keten er uit ziet en verschillende logistieke oplossingen die bijdragen aan de logistieke keten.

Logistieke keten

Voordat je denkt in termen van logistieke oplossingen is het belangrijk om te kijken hoe je logistieke keten er uit ziet. Door hoe veel fasen gaat het product van begin tot eind en hoeveel logistieke processen vinden hierbij plaats? Dat zijn belangrijke vragen om te beantwoorden voordat je je met optimalisatie bezig houdt. Een goed overzicht is een goed begin. Zo kun je zien waar een product de meeste tijd doorbrengt, welke processen het meeste geld kosten en als gevolg hiervan kun je gaan denken in optimalisatie. Het verbeteren van deze keten kan je zelf doen, maar je kunt ook in zee gaan met een partner die zich dagelijks met dit soort optimalisatie vraagstukken bezighoudt. Een deel van de logistieke keten uitbesteden aan zo’n partner kan op verschillende manier. Hieronder bespreken we verschillende logistieke oplossingen binnen de logistieke keten.

Logistieke oplossingen

Zoals gezegd zijn er verschillende logistieke oplossingen die bijdragen aan de logistieke keten. Voor het aanvoeren, verplaatsen en afleveren van producten zijn vele processen nodig. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de werkzaamheden die in en rondom een magazijn plaatsvinden, de transport en distributie etc. Vaak worden op deze twee vlakken, magazijn en distributie, partners ingeschakeld om logistiek te optimaliseren. Vele bedrijven maken gebruik van een partner met speciale expertise in een bepaalde logistieke stap. Hierbij kun je denken aan het transport en distributie maar ook andere vlakken zoals magazijnbeheer zoals warehousing en voorraadbeheer. Het uitbesteden van dit soort taken aan een professionele derde partij heeft verschillende voordelen en kan zowel tijd- als kostenbesparend werken. Daarnaast heeft een mogelijke partner er ook belang bij om de processen efficiënter te maken zodat zij op hun beurt ook weer geld besparen.