Voor werkgevers is het vandaag de dag een steeds grotere uitdaging om bepaalde vacatures te kunnen vervullen. Of het nu gaat om een functie als vakkenvullen of een functie als controller bij bijvoorbeeld een groot bedrijf. In beide gevallen blijkt het dat het werkgevers ontzettend veel moeite kost om mensen te kunnen vinden. Zelfs wanneer er verschillende vacatures uitgezet worden, zien we dat het aantal reacties minimaal is. Maar wat is nu de reden dat het zo ontzettend moeilijk is om bepaalde vacatures te kunnen vervullen?

Vergrijzing

Eén van de belangrijkste oorzaken van de enorme hoeveelheid vacatures, is de vergrijzing in ons land. Wat we namelijk zien is dat het deel 65 plussers steeds verder toeneemt, waardoor het aantal potentiële werknemers afneemt. Doordat de uitstroom van deze groep groeit en de instroom minder is, wordt het steeds lastiger om bepaalde vacatures te kunnen vervullen. Wat we zien, is dat deze vergrijzing nog zeker de komende 15 tot 20 jaar aan blijft houden. Maar liefst één of de vijf mensen heeft naar verwachting in 2032 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Deeltijdwerken

In Nederland werken we het minste van alle landen in Europa. Het is daarom dus ook niet zo heel vreemd dat we steeds meer vacatures hebben. Vooral moeders van jonge kinderen kiezen ervoor om niet of parttime te werken. Nu is dit in de eerste jaren van het leven van je kind vaak niet zo heel vreemd en kun je prima 16 of 20 uur gaan werken. Dus val jij in deze doelgroep en wil je parttime werken? Neem dan eens een kijkje voor info vacatures parttime in Leiden op de website. 

Flexibele arbeidsmarkt

Nederland heeft niet alleen gemiddeld het minste aantal uren per persoon wat we werken, maar ook nog eens het grootste deel flexwerkers. Dat wil zeggen dat deze doelgroep geen vast contract heeft. Ook wel uitzendkrachten genoemd. Uiteraard hoeft dit niet altijd te betekenen dat er daardoor minder mensen werken, maar wat je wel ziet, is dat flexwerkers minder krijgen betaald, met als gevolg dat ze iets anders gaan doen en dus verloren gaan voor een bepaalde sector of kiezen voor een uitkering. 

Dalende Arbeidsproductiviteit

Waar vroeger de productiviteit toenam, door onder andere de ontwikkelingen op het gebied van technologie, is dit vandaag de dag in veel mindere mate het geval. Het is zelfs zo erg, dat er in bepaalde sectoren zelfs sprake is van een lichte daling. De reden is lastig vast te stellen, maar de voornaamste reden is dat het vooral veel mensen ontbreekt aan motivatie en ook inzet van robots nog niet optimaal kan worden toegepast. Dit zorgt ervoor dat er meer mensen nodig zijn voor hetzelfde werk, als dat dit enkele jaren geleden het geval was. 

Als we kijken naar beschikbare suggestie voor bijbaan in Alphen aan den Rijn, dan is dit gigantisch. Dat betekent dus dat er veel meer mensen worden gezocht, dan enkele jaren geleden. Kijkend naar de omvang van het werk, dan is dit bijna tot niet veranderd.