Hier in Nederland hoeven we eigenlijk slechts rekening te houden met een beperkt aantal verplichte verzekeringen. Dat is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. De eerste verzekering welke je dient af te sluiten is de zogenaamde WA-verzekering voor auto’s. Dit althans uiteraard alleen wanneer je eigenaar bent van een auto en je met die auto de weg opgaat. De autoverzekering is niet de enige verzekering waar een wettelijke verplichting voor geldt. Dat geldt bijvoorbeeld eveneens voor de zogenaamde zorgverzekering. Op deze pagina gaan we het echter vooral hebben over de verzekering die je voor jouw auto moet afsluiten. Waar moet je immers precies allemaal rekening mee houden? Dat laten we je zeer graag ontdekken hieronder op deze pagina.

Welke autoverzekering is er precies verplicht?

Er kan in de praktijk sprake zijn van twee verschillende soorten verplichtingen voor wat de autoverzekering betreft. In eerste instantie is er de wettelijke verplichting. Het gaat hierbij dan uiteraard om degene die is opgelegd door de Nederlandse overheid. Hiervoor geldt dat ze stelt dat elke deelnemer aan het Nederlandse verkeer met een gemotoriseerd voertuig verplicht is om deze ten minste te laten verzekeren voor schade aan derden. Met andere woorden, heb jij een aanrijding met een derde partij en blijkt daarbij dat jij in fout was? Dan zal je die kosten moeten vergoeden.

In het verleden, toen de autoverzekering nog niet verplicht was, zorgde dit in de praktijk niet zelden voor de nodige problemen. Die problemen waren het gevolg van het feit dat de kosten van een ongeval al snel behoorlijk kunnen oplopen terwijl de partij die het geld verschuldigd was niet in staat was om de kosten te betalen. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk. De verplichte WA-verzekering zorgt er namelijk voor dat elk schadegeval te allen tijde kan worden betaald.

Soms ook een verplichting voor een allriskverzekering

De wettelijke verplichting die geldt is er dus één voor de zogenaamde WA-verzekering. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk ook nog sprake zijn van een ander type verplichting. Dit bijvoorbeeld wanneer je ervoor hebt gekozen om geld te lenen voor de aankoop van je nieuwe auto. Of wanneer je bijvoorbeeld een leasing bent aangegaan. In die situatie kan de kredietverstrekkende partij eisen dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst een allriskverzekering wordt afgesloten en in stand gehouden. Dat is het gevolg van het feit dat je dan niet voor onverwachte financiële situaties kan komen te staan. De allriskverzekering is dan dus eveneens verplicht en mag niet worden opgezegd. Van zodra het contract is afgelopen doe je dan in principe uiteraard wat je zelf wil.

Hoe kies je de voor jou beste autoverzekering in de praktijk?

Er zijn een aantal factoren die in de praktijk een niet onaanzienlijke invloed uitoefenen op het type autoverzekering welke voor jou het interessantst is. Voor heel wat mensen geldt dat ze slechts bij een aantal van deze punten stil blijven staan. Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Op die manier is het namelijk niet alleen mogelijk dat je de verkeerde keuze maakt, daarnaast kan het eveneens voorvallen dat er te veel moet worden betaald voor de verzekering voor jouw voertuig. In ieder geval, wanneer je met zekerheid wil kunnen rekenen op de meest interessante verzekering voor jouw auto is het altijd van belang om even aandacht te besteden aan onderstaande zaken.

1.) De waarde van het voertuig evenals de leeftijd

De eerste factor die ontzettend belangrijk is, is de leeftijd waar je voertuig over beschikt. In lijn daarmee ligt uiteraard ook de waarde waar je op kan rekenen. Hoe ouder een auto is des te lager ook de waarde komt te liggen. Dit kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld niet langer als in het verleden behoefte hebt aan een allriskverzekering. Niet zelden is het dan bijvoorbeeld voldoende om te kiezen voor een WA+ beperkt cascoverzekering of een WA-verzekering. Het is dan ook altijd van cruciaal belang om jezelf regelmatig de vraag te stellen of je huidige autoverzekering nog wel actueel is of niet. Is dat niet het geval? Dan is je verzekering wellicht aan vervanging toe!

2.) Het aantal kilometers die je gaat afleggen op jaarbasis

Hoe meer kilometers je gaat afleggen per jaar hoe uitgebreider je autoverzekering in principe moet zijn. Zoveel spreekt voor zich. Ben jij iemand die slechts een beperkt aantal kilometers aflegt op jaarbasis, dan kan dat als resultaat hebben dat je voldoende hebt aan gewoon de WA-verzekering. Ben jij iemand die er echter elke dag voor kiest om een aanzienlijke afstand te overbruggen? In dat geval wordt het natuurlijk een compleet ander gegeven.

3.) Het budget dat je beschikbaar hebt voor je autoverzekering

De derde factor die eveneens niet over het hoofd mag worden gezien is natuurlijk het budget dat je zelf te besteden hebt voor de autoverzekering die je gaat afsluiten. Hoe uitgebreider de dekkingen zijn, des te uitgebreider uiteraard ook de autoverzekering moet zijn. Zoveel spreekt voor zich. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze beseffen dat ze behoefte hebben aan de dekkingen van een allrisk, maar dat ze deze simpelweg niet kunnen betalen. Je zou er in dat geval echter voor kunnen kiezen om de premie niet in één keer, maar wel in verschillende delen te betalen. Op die manier zorg je er immers voor dat je wel nog steeds kan genieten van de best mogelijke dekkingen terwijl je de premie voor jezelf meer dan betaalbaar zal weten te houden.

Besparen op je autoverzekering? Vergelijken is zeker een aanrader!

Wil je graag de kosten van je autoverzekering kunnen drukken? Wil je dat bovendien ook graag kunnen doen zonder dat je daarvoor genoodzaakt bent om in te leveren op vlak van dekkingen? In dat geval is het uitvoeren van een vergelijking altijd een aanrader. Op die manier zal je namelijk tot de vaststelling komen dat niet elke verzekeraar dezelfde kostprijs in rekening brengt voor toch hetzelfde pakket aan dekkingen. In het bijzonder het concurrentiële aspect van de autoverzekering zorgt er in de praktijk voor dat het uitstekend mogelijk is om door het uitvoeren van een vergelijking, de weg te vinden naar https://www.alpina.nl/.