Moet je nu je boot verzekeren of niet? Dat is een vraag die door ontzettend veel mensen wordt gesteld. Het moet om te beginnen gezegd worden dat er hier in Nederland geen sprake is van een wettelijke verplichting. Met andere woorden, het is voor booteigenaars niet verplicht om een verzekering voor hun vaartuig af te sluiten. Ondanks het feit dat er dus geen sprake is van een wettelijke verplichting is het wel van belang om te weten dat een verzekering voor je boot afsluiten zeker het overwegen meer dan waard kan zijn. Dat omwille van meerdere redenen. Wij hebben alvast drie zeer belangrijke redenen voor jou hieronder op een rijtje gezet.

1.) Je beschermt jouw waardevolle investering

Een eerste reden waarom een boot verzekeren in de praktijk altijd als een absolute must kan worden bestempeld heeft betrekking tot het feit dat er vaak een meer dan behoorlijke aankoopprijs is verbonden aan de boot die je hebt gekocht. Er dient vandaag de dag zeker rekening mee te worden gehouden dat de wateren hier in Nederland alsmaar drukker worden bevaren. Dat zorgt ervoor dat ook het risico op een ongeval uiteraard door de jaren heen alleen maar stelselmatig is toegenomen. Het afsluiten van een bootverzekering zorgt ervoor dat dit risico voor een zeer groot deel kan worden gedekt. Zo kan je dus voorkomen dat jouw investering plots zomaar in rook zal opgaan.

2.) Je boot verzekeren is in Nederland niet verplicht, maar in andere landen vaak wel

Voor je boot verzekeren geldt dat er in Nederland geen wettelijke verplichting voor bestaat. Dit gezegd hebbende is het zo dat dit in andere landen wel het geval is. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan zeer populaire vakantielanden zoals bijvoorbeeld Griekenland en Spanje, maar ook Italië. Voor ontzettend veel Nederlanders geldt dat ze de keuze maken om zeker één keer in het jaar naar het buitenland op vakantie te gaan met hun boot. Als dat ook voor jou tot de planning behoort is het natuurlijk wel belangrijk om na te gaan of je daarvoor wel gepast bent verzekerd. Is dat niet het geval? Dan zou je daardoor zomaar in de problemen door kunnen komen. Controleer dus altijd of een boot verzekeren niet alsnog verplicht is in het land waarin je op vakantie gaat.

3.) In bepaalde situaties geldt wel degelijk ook hier een verplichting

Voor je boot verzekeren geldt in Nederland dus geen algemene wettelijke verplichting. Dit gezegd hebbende betekent dit niet dat er in bepaalde situaties niet alsnog sprake kan zijn van het verplicht afsluiten van een verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je wenst deel te nemen aan een wedstrijd. De wedstrijdleiding zal in nagenoeg alle gevallen aangeven dat alle boten die deel gaan nemen over een verplichte verzekering dienen te beschikken. Hier dien je dus zeker rekening mee te houden. Is er geen sprake van zo’n verzekering dan kan deelname aan een wedstrijd worden geweigerd. Bovendien is het zo dat er ook in de volgende gevallen een verplichting kan gelden:

  • Wanneer je door bepaalde wateren wenst te varen;
  • Als je wenst aan te leggen in een bepaalde haven;

Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting voor je boot verzekeren in Nederland zijn er dus wel degelijk een aantal situaties waarin je hier wel rekening mee moet houden.

Een verzekering nodig? Ga naar https://www.eerdmans.nl/!