Voor heel wat mensen geldt dat ze grote fan zijn van een quad. Eén van de eerste zaken die je echter moet doen op het ogenblik dat je een quad gaat kopen is het afsluiten van een quadverzekering. Dit althans op voorwaarde dat je van plan bent om ermee op de openbare weg te rijden. Wanneer je over bijvoorbeeld een groot privé gebied beschikt waar je alleen met je quad op gaat rijden is het afsluiten van een verzekering ervoor eigenlijk niet verplicht. Toch zijn er ook in deze situatie een aantal belangrijke aandachtspunten waar je rekening mee zal willen houden. In ieder geval, wil jij graag alles ontdekken over de quadverzekering? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Wanneer moet je verplicht een quadverzekering afsluiten?

Een quad valt onder de groep van de gemotoriseerde voertuigen. Van zodra je met een dergelijk voertuig de openbare weg opgaat zal je kunnen vaststellen dat je verplicht een WA-verzekering dient af te sluiten. Op het moment dat je uitsluitend op privaat terrein gaat rijden is dat niet het geval. Let wel, doet er zich op dat ogenblik een bepaald schadegeval voor? Dan spreekt het voor zich dat alle kosten voor jouw eigen rekening zullen zijn. Dit is toch echt een belangrijk aandachtspunt waar je met zekerheid in de praktijk bij stil zal willen blijven staan.

Hoe kan je een quadverzekering afsluiten?

Net zoals geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen is het ook voor wat de quadverzekering betreft zo dat je een keuze kan maken uit tal van verschillende mogelijkheden. Indien je met je quad de openbare weg opgaat moet je er dus zoals aangegeven hoe dan ook rekening mee houden dat je minstens een WA-verzekering zal moeten afsluiten. Het is vervolgens geheel aan jou om er eventueel voor te kiezen om nog een uitgebreidere verzekering voor je quad af te sluiten of niet. Wil je graag een goed beeld krijgen van de verschillende soorten quadverzekeringen die er bestaan? Dan kan het onderstaande overzicht je daar moeiteloos bij helpen.

1.) Als een WA-verzekering

De eerste optie die je hebt met betrekking tot het afsluiten van een quadverzekering is natuurlijk de zogenaamde WA-verzekering. Het gaat hierbij om de meest beperkte verzekering die je voor je quad kan afsluiten. Indien je kiest voor deze verzekering kan je dan ook louter en alleen rekenen op een dekking van schade die je zelf hebt veroorzaakt ten opzichte van derden. Dat kan best vervelend zijn. Zelfs wanneer je quad dus met andere woorden ergens stilstaat en schade oploopt als gevolg van een brand ben je dus niet verzekerd. Het afsluiten van deze verzekering is dan ook een beetje een dubbeltje op z’n kant. In eerste instantie kan je natuurlijk wel rekenen op een zeer lage verzekeringspremie, maar de dekkingen waar je op kan rekenen zijn daar ook naar. Dit is zeker en vast een belangrijke factor om rekening mee te houden wanneer je kiest voor de WA-verzekering.

2.) De WA+ beperkt casco quadverzekering

De keuze voor de gewone WA-verzekering voor het verzekeren van je quad brengt dus als belangrijkste nadeel met zich mee dat je slechts in zeer beperkte mate bent verzekerd. Elke vorm van eigen schade die er optreedt aan je quad is dan ook bijvoorbeeld niet gedekt. Dat kan best vervelend zijn, want er zijn wel degelijk op dit vlak verschillende risico’s verbonden aan eigenaar zijn van een quad. Het is mede omwille van deze reden dat bijzonder veel eigenaars van een quad de bewuste keuze maken om een WA+ beperkt casco quadverzekering af te sluiten. Wanneer je deze keuze maakt kan je namelijk in de praktijk nog rekenen op de volgende extra dekkingen:

  1. Een dekking voor schade veroorzaakt door een brand of explosie;
  2. Een dekking voor (financiële) schade als gevolg van een inbraak of diefstal.

Dat dit type van quadverzekering, maar ook dit type brommerverzekering, het populairst is hoeft eigenlijk niet meteen te verbazen. Ze vormt dan ook eigenlijk als het ware de gulden middenweg tussen enerzijds de WA-verzekering en anderzijds de volledige cascoverzekering of de allrisk. Let wel, het spreekt voor zich dat de premie voor deze verzekering uiteraard wat hoger ligt in vergelijking met deze van de WA-verzekering.

3.) De WA+ volledige cascoverzekering voor quads

De meest complete quadverzekering die je kan afsluiten is natuurlijk de WA+ volledige cascoverzekering. In de praktijk wordt er naar dit type verzekering ook vaak verwezen als zijnde de allrisk. Voor dit type van quadverzekering geldt dat ze in de basis bestaat uit alle dekkingen die ook aanwezig zijn bij de gewone WA-verzekering en de WA+ beperkt cascoverzekering. Er is echter nog één extra dekking waar je van kan genieten. Het betreft hier de dekking voor zelf veroorzaakte eigen schade. Is er sprake van dergelijke schade? Dan zal de allrisk quadverzekering daarin tussenkomen zolang de schade niet door jou als bestuurder moedwillig is veroorzaakt.

De hoge verzekeringspremie die moet worden betaald voor de allrisk quadverzekering zorgt er in de praktijk voor dat je, je altijd moet afvragen of het afsluiten van dit type van verzekering voor jou nu al dan niet interessant is. Dit bepaal je aan de hand van niet alleen de waarde van de quad, maar ook op basis van het aantal kilometer die je er op jaarbasis mee gaat afleggen. Des te groter het risico op schade, des te interessanter het wordt om deze verzekering af te sluiten. Bovendien wordt op deze manier ook de vrij dure verzekeringspremie gerechtvaardigd.

Bestaat er zoiets als een echt goedkope quadverzekering?

De quadverzekering is een vrij complexe verzekering om af te kunnen sluiten. Heel wat verzekeraars hebben er immers door de jaren heen voor gekozen om ze uit hun aanbod te schrappen wegens te risicovol. Dat is vervelend, niet in het minst omdat dit ervoor heeft gezorgd dat de premie van de quadverzekering aanzienlijk duurder is geworden. Door te vergelijken kan je echter meteen een behoorlijke slok op de borrel besparen. Bovendien kan het ook altijd interessant zijn om even te kijken naar de hoogte van het eigen risico. Deze bereidwillig iets verhogen kan er namelijk eveneens voor zorgen dat de periodieke verzekeringspremie heel wat voordeliger zal uitvallen. Wil je je quad verzekeren? Vergeet dan niet om deze verzekeringen te vergelijken!