Het is belangrijk om jouw bedrijf financieel gezond te houden, maar dit is niet altijd even makkelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld veel bedrijven geraakt door de corona pandemie. Gelukkig zien de vooruitzichten er goed uit en kunnen bedrijven hopelijk een inhaalslag maken. Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf weer financieel gezond wordt of blijft? In deze blog vind je een aantal tips die jou hierbij kunnen helpen.

Liquiditeit en solvabiliteit

Als ondernemer ben je waarschijnlijk wel bekend met de termen liquiditeit en solvabiliteit. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je bedrijf liquide is. Dit houdt in dat je op korte termijn kan voldoen aan je betalingsverplichtingen.

De solvabiliteit is ook belangrijk voor bedrijven. Dit houdt in dat je eigen vermogen groot is vergeleken met het vreemd vermogen. Het is verstandig om voldoende eigen vermogen in jouw bedrijf te hebben zodat je een financiële buffer hebt. Jouw bedrijf is voldoende solvabel als het percentage van jouw eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen meer dan 25% is.

Cashflow en werkkapitaal

Een manier om je bedrijf meer liquide te maken is het verbeteren van je cashflow. Hoe positiever je cashflow is, hoe gezonder je bedrijf is. De cashflow is ook belangrijk voor het werkkapitaal. Voldoende werkkapitaal zorgt ervoor dat je kan voldoen aan je kosten. Zonder voldoende werkkapitaal kan een bedrijf niet draaien.

Rentabiliteit

Rentabiliteit is de verhouding tussen het inkomen en het geïnvesteerde vermogen om aan dit inkomen te komen. Hoe hoger de rentabiliteit, hoe beter dus. De rentabiliteit is op verschillende manieren te verbeteren. Zo kan je bijvoorbeeld efficiënter te werk gaan waardoor de kosten lager worden. Dit betekent dat het geïnvesteerde vermogen ook omlaag gaat en de verhouding tussen inkomen en kosten positief verandert.

Wat doen bij problemen?

Het is misschien makkelijk gezegd en misschien was het al duidelijk wat je moest doen om je onderneming financieel gezond te houden. Toch kan het zo zijn dat jouw bedrijf in zwaar weer verkeert of dat de financiële status niet wordt verbeterd, terwijl je dit natuurlijk wel wilt. Hulp van buitenaf kan jou dan ook wellicht helpen. Zo kan je bijvoorbeeld een interim finance professional inhuren of vragen naar financieel advies. Dit kan wellicht jou dan helpen om financiële status van jouw bedrijf te verbeteren.