Een ontslag met wederzijds goedvinden is nog altijd een ontslag. Het betekent dat de werkgever van plan is jullie arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook al kan je je hierin vinden, dan is het nog altijd zo dat er het nodige op je af komt en dat je dit wel allemaal goed moet regelen. De reden van het ontslag speelt daar bijvoorbeeld een rol in. Het is daarom ook in dit geval belangrijk om wel een goede adviseur in de arm te nemen die weet hoe deze zaken in elkaar steken. Zo ken je je rechten.

Recht op een WW-uitkering

Een belangrijke reden om goed te weten hoe ontslag met wederzijds goedvinden in elkaar steekt, is de uitkering. Wanneer je ontslagen wordt, heb je over het algemeen recht op een WW-uitkering. Wanneer je zelf ontslag neemt of ontslagen wordt door eigen schuld, geldt dit echter niet. Ook in sommige gevallen is het bij een akkoord voor een ontslag zo dat er geen uitkering wordt geboden. Juist om die reden is het zo belangrijk om dit allemaal door een specialist in goede banen te laten leiden. Je wilt er wel zeker van zijn dat je er goed van af komt.

Ontslagen met instemming

Wanner je ontslag met wederzijds goedvinden ondergaat, dan is het eigenlijk zo dat je besluit mee te werken aan het ontslag. Daardoor hoeft er geen lange ontslagprocedure te volgen en is de kantonrechter eigenlijk niet nodig. Het is goed om te weten dat je medewerking dan geen invloed op je WW-uitkering hoeft te hebben.  Het is wel belangrijk om goede afspraken met de werkgever te maken en te letten op de opzegtermijn. In de afspraken gaat het bijvoorbeeld over de vergoeding voor ontslag. Zorg ook dat dit allemaal goed wordt vastgelegd in een overeenkomst. Dit hoort bij het proces.

Kenmerken van het ontslag

Hoe weet je nu zeker dat je met een ontslag met wederzijds goedvinden te maken hebt? Eigenlijk is het heel simpel. De werkgever is degene die het dienstverband wil beëindigen. Dit is belangrijk in het kader van de uitkeringen. Wel is het zo dat je het met de werkgever eens bent dat er een einde aan het dienstverband komt. Ook is het zo dat jullie samen een goede financiële afhandeling hebben bedacht. Daar kan je zelf ook over onderhandelen. Let ook op dat al deze zaken niet gelden wanneer je met ziekte te maken hebt.

Leg het goed vast

Ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden kunnen allerlei obstakels op je pad komen. Het is dus wel belangrijk om alles volgens de wettelijke wegen te doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je alles wat je met je werkgever afspreekt ook goed vastlegt. Daarmee heb je het bewijs van de afspraken die jullie gemaakt hebben in handen. Dit is onder andere van belang voor de manier waarop met de uitkering wordt omgegaan. Hulp van een specialist is hierbij wel van groot belang. Juist ook om te zorgen dat alles wel ook echt klopt aan de overeenkomst van beëindiging.

Meer weten over ontslag en verwante zaken? Kijk op Omnius.nl.