De bouwsector wordt terecht bestempeld als één van de belangrijkste transitiedomeinen voor het kunnen behalen van een CO2-neutrale evenals circulaire economie tegen het jaar 2050. Bijgevolg is het zo dat de vraag “wat is circulaire bouw” tegenwoordig zeer vaak gesteld wordt. Voor circulair bouwen geldt dat het een duurzame manier van bouwen is waarbij de principes van circulariteit worden toegepast. Een gebouw is circulair wanneer bij de bouw en het beheer ervan voorraden in een gesloten kringloop gehouden kunnen worden. Dit zonder dat er daarbij sprake is van schadelijke emissies naar lucht en water evenals naar de bodem.

Een eerste kennismaking met circulair bouwen

De eenvoudigste manier om de vraag wat is circulaire bouw te beantwoorden is door te stellen dat tijdens het bouwproces de principes van circulariteit worden toegepast. Er is sprake van circulair bouwen wanneer er tijdens de totstandkoming van een gebouw een zo beperkt mogelijk aantal nieuwe grondstoffen wordt gebruikt. Bovendien dient er ook een zo beperkt mogelijke hoeveelheid aan vervuiling plaats te vinden. Het is belangrijk om hierbij niet alleen maar aandacht te besteden aan de materialen waar gebruik van wordt gemaakt. In plaats daarvan moet er aandacht worden besteed aan de volledige keten.

Wat is Circulaire bouw: drie basisprincipes om rekening mee te houden

Bij het beantwoorden van de vraag “wat is circulaire bouw” is het eveneens van belang om te kijken naar de drie basisprincipes die daarvoor gelden. In eerste instantie mag het duidelijk zijn dat er zoveel mogelijk gebruik dient te worden gemaakt van natuurlijke en herbruikbare bronnen. Als =er toch gebruik wordt gemaakt van eindige bronnen is het dan weer van belang dat deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden toegepast. Voor de gebruikte materialen tijdens het bouwproces geldt bovendien dat ze bij een mogelijke sloop hergebruikt moeten kunnen worden.

Naast bovenstaande zijn bij de realisatie van een circulaire bouw ook zaken zoals energiebesparing en duurzaamheid belangrijke kenmerken. In de meest optimale situatie is het zo dat een gebouw onderhoudsvriendelijk wordt ontworpen en in diens geheel herbruikbaar is. Bovendien moet ze ook over een zelfvoorzienend karakter beschikken op het vlak van energie.

Het gebruik van biobased of circulaire bouwmaterialen

Het is onmogelijk om de vraag “wat is circulaire bouw” te beantwoorden zonder ook stil te blijven staan bij de behoefte aan biobased of circulaire bouwmaterialen. Aan deze materialen zijn verschillende voordelen verbonden. In eerste instantie is het zo dat de productie van biobased bouwmaterialen wordt gekenmerkt door (zeer) beperkte CO2-emissies. Daarnaast is het zo dat deze materialen CO2-opslag mogelijk maken. Voor grondstoffen die beschikken over een biobased karakter geldt dat deze over het potentieel beschikken om eindige, fossiele materialen te kunnen vervangen. Dit zorgt ervoor dat ze ook bijzonder relevant zijn voor wat de realisatie van een circulaire economie betreft. Eén ding staat in ieder geval vast, willen we in Nederland de doelstelling kunnen behalen om tegen het jaar 2050 volledig circulair te zijn? Dan is het van cruciaal belang dat de bouwsector zo snel mogelijk de principes van circulariteit gaat toepassen.